May 31, 2023

Fəlsəfə

XX yüzilliyin sonlarına doğru, elmi-texniki tərəqqinin artan uğurları fonunda yaxın onilliklərlə bağlı optimist hesablamalar xeyli artmışdı. Bir çoxları dəhşətli dərəcədə...

Azərbaycan dilində tərəkəmə sözü var. Bu ifadəni köçəri heyvandarlıqla məşğul olan insanlara deyirlər. Bir də “Tərəkəmə” adında folklor nümunəmiz mövcuddur....